طلسم احضار محبت برای بیقراری معشوق

طلسم احضار سلیمانی بسیار قوی و مجرب

اگر به کسی علاقه داری و میخواهی به نزد تو بیاید این طلسماحضارمحبت سلیمانی را بر چهار پاره هفت جوش نقش نما و در ساعت سعد و با اذن واجازه استاد یکی را در جای بلند بیاویز تا باد به آن بخورد ویکی را در آب روان انداخته و یکی را در خاک دفن کن و یکی را در آتش انداخته و اگر این طلسماحضارمحبت سلیمانی رابر روی چهار پاره مس بنویس و هر روز یکی را بر آتش بگذاری تا سرخ شود همین اثر را دارد و اگر بر روی پوست آهو به نام تمام خلق نوشه و با خود دارد برای بیقرارکردن معشوق و ایجادمهرومحبت و محبوب القلوب شدندرچشم خلایق می شود واگر بر چهار پاره کاغذ نوشته برایاحضارمحبت و برای زیادشدن محبت وایجاد عشق وعلاقه و بیقرارکردن محبوب موثر واقع گردد وباید یکی را گل گرفته و در آتش اندازی و یکی را در آب و یکی را بر باد و یکی را در خاک دفن کنی موثر واقع می شود.

 

http://www.bargozideha.com/static/portal/24/240252-454103.jpg

 


منبع : سرکتاب,طالع بینی,گشایش رزق و روزی |طلسم احضار محبت سلیمانی برای بیقرار کردن معشوق
برچسب ها : بیقرار ,پاره ,چهار ,احضار ,طلسم ,طلسم احضار ,چهار پاره ,احضار محبت